Biologiczne oczyszczalnie ścieków MIASTO

about me

Ekologiczna oczyszczalnia przydomowa
Właściciele domów na terenach nieskanalizowanych, którzy mają szamba, muszą, na co dzień borykać się z problemami związanymi z wywozem nieczystości. Posiadanie szamba jest nie tylko uciążliwe, nie ekologiczne, ale także drogie. Czas najwyższy pomyśleć i zainwestować w stosunkowo niedrogą własną oczyszczalnię ścieków.
Nasza ekologiczna oczyszczalnia ścieków posiada wszystkie potrzebne atesty, spełnia normy Ministerstwa Środowiska. Jest wyprodukowana z wykorzystaniem najnowszych technologii. Można ją zamontować samodzielnie lub można liczyć na wsparcie z naszej strony. Oczyszczalnia przydomowa, po za środkami własnymi może być sfinansowana z dotacji uzyskanych z gminy lub funduszy Unii Europejskiej. Można także uzyskać preferencyjne kredyty i pożyczki na oczyszczalnie ścieków uzyskane z banków, instytucji rządowych lub pozarządowych.
Dodatkowo, osoby fizyczne inwestując w nasz proekologiczny wariant oczyszczalni przydomowej mogą liczyć na częściowy zwrot podatku VAT.


Dystrybutor: oczyszczalnia ścieków